De ontstaans-geschiedenis

Voor de geïnteresseerden een klein stukje over het ontstaan van Slotrace Vereniging Speedtrack Kampen.

Van oudsher is er in de omgeving van Kampen veel belangstelling geweest voor Slotracing, dit heeft geresulteerd in de oprichting van enkele slotrace clubs in de zestiger jaren die na verloop van tijd werden ontbonden.

Een aantal ex-leden van deze slotrace clubs hebben in de jaren negentig besloten om samen een slotrace club op te richten.
Vanaf 1995 onder de naam Buena Carrera en later werd er een vereniging opgericht onder de naam Speedtrack.

De baan bestond in de beginjaren uit demontabele delen die elke clubavond weer werden opgebouwd, afgebroken en opgeborgen.
Door goede connecties met de heer De Bok kon eind negentiger jaren een ruimte boven de koelcellen van deze firma (aan de Ambachtsstraat 1) worden gehuurd als clubruimte, daar werd een grote vaste baan (4 sporen) en een kantine gebouwd.

Van de leden van het eerste uur komt alleen een van de oprichters en inmiddels erelid, Ton Schall (geen actief lid meer maar inmiddels erelid), af-en-toe op de vrijdagavond naar Kampen om te racen.

Buiten de clubraces op vrijdagavond werden er ook nationale team races en races voor de jeugd georganiseerd. Vanuit deze jeugdraces is destijds Jos van der Zee overgestapt naar de senioren.

Tot aan 2002 veranderde er weinig aan de ruimte, helaas had de ramp in Volendam ook voor Speedtrack consequenties. De verhuurder vond het niet meer verantwoord de ruimte op deze wijze nog te verhuren. Speedtrack moest verhuizen en als er geen andere ruimte gevonden zou worden, zou deze veranderen in een vereniging in ruste. Gelukkig konden wij met de verhuurder een akkoord bereiken, Speedtrack zou zorgdragen voor het brandveilig maken van de ruimte en kon de ruimte blijven huren.

Tezamen met vele sponsors is de ruimte van Speedtrack in een jaar tijd omgebouwd tot een mooie clubruimte, voorzien van een verlaagd plafond, nooduitgang, brandtrap, noodverlichting, vloerbedekking, bar en niet te vergeten een compleet nieuwe 42 meter lange (4 sporen) baan.
In september 2003 werd de nieuwe ruimte feestelijk geopend. De maand daarop werd de eerste 12 uurs race gereden op de nieuwe vaste baan.

We hebben nog een paar jaar deze ruimte kunnen gebruiken, maar het pand werd verkocht i.v.m. renovatie van het bedrijventerrein, zodat we in 2006 naar een andere ruimte moesten uit kijken. Gelukkig was die snel en dicht bij gevonden, Ambachtstraat 14 werd onze nieuwe club ruimte.

Ditmaal gelijkvloers, wat vooral zomers erg prettig was omdat je de grote deuren open kon schuiven. Maar ook hier was Speedtrack geen lang leven beschoren, midden 2011 gaf de inmiddels nieuwe verhuurder aan, dat hij de ruimte zelf wilde gebruiken, zodat we weer op zoek moesten, dat betekende afbreken van de oude baan…..

Ditmaal vonden we in het naburige bedrijventerrein tussen Kampen en IJsselmuiden een mooie grote ruimte op de 1e verdieping op het adres Veldoven 13H.


Na een aantal maanden hard werken

konden we eind december 2011 de nieuwe baan (6-baans ditmaal) in gebruik nemen. Eind januari 2012 werd de nieuwe ruimte feestelijk geopend.