Wedstrijd reglement

Hierin is vastgelegd hoe we de wedstrijden rijden, hoe we keuren en met het resultaat van de keuring omgaan.

TOELICHTING
 1. Op vrijdagavond zijn we om 20:00 uur open en tussen 20.45 en 21:00 uur beginnen we met de kwalificatie;
 2. Elke deelnemer krijgt 1 minuut om een zo goed mogelijke tijd neer te zetten. Aan de hand van de uitkomst van de kwalificatie worden de startgroepen ingedeeld. Het grote voordeel hiervan is dat je altijd tegen rijders rijdt van je eigen niveau en dat maakt dat er in elke startgroep een gelijke strijd is.
 3. De baanwisseling vindt plaats middels de volgorde 1-2-3-4-5-6.
 4. Het verdient aanbeveling om de slotcar aan de onderzijde te voorzien van de naam van de rijder, dat is makkelijker voor Technische Commissie en Wedstrijdleider.
KWALIFICATIES
 1. Kwalificaties zijn niet verplicht, maar worden, indien mogelijk, gehouden.
 2. De wagens dienen tijdens de kwalificatie conform het technisch reglement te zijn.
 3. De kwalificatie duurt 1 minuut met getimede rondes op baan 2 voor even maanden en baan 3 voor oneven maanden.
 4. De snelste gekwalificeerde start op baan 1, daarna de op 1 na snelste op baan 2, enz.
DE WEDSTRIJD
 1. De wedstrijd bestaat uit 1 heat. Een heat bestaat uit 1 of meerdere startgroepen. Voor de wedstrijd worden alle rijders door de WL ingedeeld in startgroepen. (zie evt. plaatsing middels kwalificatie). De startgroepindeling wordt door de WL voor aanvang van elke heat medegedeeld.
 2. In een heat worden alle banen door de rijders éénmaal bereden, dit is een stint. De rijtijd is 4 minuten per stint. Door omstandigheden kan hier door de WL van af geweken worden.
 3. De wagens moeten voorzien zijn van een sticker voor de baan waarin zij starten. Na elke stint worden de wagens naar de volgende baan verwisseld (volgens het schema) en voorzien van een nieuwe baansticker.
 4. Bij een ernstige verstoring van de race of als er wagens op een moeilijk bereikbare plaats voor de marshall liggen mag de wedstrijd door de WL onderbroken worden. Indien een normaal verloop van de heat niet meer mogelijk is, kan de WL besluiten om de heat opnieuw van start te laten gaan.
 5. Na afloop van de heat moeten de wagens op de baan blijven staan totdat de baanvakken aan de WL zijn doorgegeven. De wagens moeten na de heat ingeleverd worden in het parc fermé bij de WL.
MARSHALL’S
 1. Marshallen is een noodzaak en dient zo snel en sportief mogelijk gedaan te worden, daarbij is aandacht en concentratie voor de betreffende race gewenst !
 2. Elke deelnemer is verplicht om 1 of meerdere heats als marshall dienst te doen.
 3. De WL kan indien nodig deelnemers aanwijzen of vrijstellen voor/van een marshall taak. Dit is nodig in geval van omroepen, keuringen, bardienst, enz.
KEURING
 1. De wagens uit de diverse klassen moeten gedurende de eventuele kwalificatie en de wedstrijd voldoen aan de geldende reglementen van Speedtrack. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 2. Elke avond worden alle auto’s gekeurd. Elke nieuwe auto wordt één keer aangeboden aan de Technische Commissie, die de auto geheel volgens het reglement zal keuren. Bij onvolkomenheden heeft de rijder de mogelijkheid om die onvolkomenheden te herstellen en opnieuw aan te bieden aan de TC. Na goedkeuring zal de TC doorgeven aan de Wedstrijdleider, dat de auto gerechtigd is om aan races deel te nemen.
 3. Tevens moet de auto en eventuele reserveauto vóór de wedstrijd worden gekeurd op magneetkracht, gewicht, breedte en bodemvrijheid en hierna worden ingeleverd voor plaatsing in het parc fermé. Pas na de wedstrijd mogen de auto’s door de deelnemer/eigenaar weer worden opgehaald.
 4. Bij overschrijding van de magneetkracht en het gewicht, wordt voor elke gram magneetkracht teveel, wordt 1 % van het wedstrijdresultaat afgetrokken, evenals voor elke gram gewicht te weinig. Bij overschrijding van de breedte wordt voor elke mm overschrijding 5% van het wedstrijdresultaat afgetrokken.Bij het niet voldoen aan de minimum bodemvrijheid wordt 10% van het wedstrijdresultaat afgetrokken.
PUNTENTELLING EN KLASSEMENT
 1. De toegekende punten van de individuele wedstrijden worden in het klassement opgenomen. De rijders zijn hierbij ingedeeld in categorie A, B en C.
 2. Na iedere wedstrijd zal een tussenklassement worden opgemaakt.
 3. Na het verrijden van alle wedstrijden van de kalender zal een eindstand worden opgemaakt voor de categorie A, B en C rijders.
 4. Bij gelijke eindstanden wordt gekeken naar het hoogste aantal punten per wedstrijd.
 5. De toegekende punten van een individuele wedstrijd worden alléén opgenomen in de (tussen)klassementen en eindstand wanneer de betreffende rijder tijdens die wedstrijd lid is van Speedtrack.
 6. De puntentelling na iedere individuele wedstrijd is als volgt:
  Alle plaatsen krijgen punten te beginnen bij de laatste plaats met 1 punt. Vervolgens krijgt de één na laatste plaats 2 punten enzovoort tot de eerste plaats. Daarbovenop krijgt de eerste plaats 1 extra punt.
  Tevens krijgt de winnaar van de kwalificatie ook 1 extra punt.

Een voorbeeld van de puntentoekenning bij 6 deelnemers bestaande uit leden en eventueel niet leden:

 • Eerste plaats:                 6 + 1 extra = 7 punten
 • Tweede plaats:              5 punten
 • Derde plaats:                  4 punten
 • Vierde plaats:                 3 punten
 • Vijfde plaats:                   2 punten
 • Zesde plaats:                   1 punt
 • Kwalificatie winnaar:   1 extra punt
SCHRAPRESULTATEN
 1. In de uiteindelijke totaalstand aan het eind van het jaar, hanteren we een aftrekpercentage van 15%, dat houdt in bij 45 races per jaar, mogen (naar beneden afgerond) 6 schrapresultaten vervallen.  Er tellen dus maximaal 39 van de 45 races mee.
PROTESTEN
 1. Het staat deelnemers vrij om te protesteren tegen een beslissing / uitslag of keuring. Dit is alleen mogelijk op avond waarop de wedstrijd is gereden.
 2. Het protest moet schriftelijk worden ingediend bij de WL.
 3. Een groep van 3 willekeurige groepsleden, aangewezen door de WL, zal zo mogelijk dezelfde avond een beslissing nemen en aan de betrokkene(n) meededelen.

Alles waarin dit reglement niet voorziet, is ter beoordeling van de WL.